Başarı Öyküleri

TEVA

Dünyanın en büyük eşdeğer ilaç şirketlerinden Teva’nın, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin merkez ofisi olarak konumlananan Med İlaç, 12 ülkenin operasyonunu İstanbul ofisinden yürütmektedir. Med İlaç Türkiye’de onkoloji ve MS alanlarında uzmanlık geliştirmiştir. Teva, 1300’ü aşkın molekülü ile dünyanın en geniş ve en yenilikçi ürün portföyüne sahip ilaç şirketlerinden birisidir. Med İlaç, Teva portföyünün Türkiye ve MENA bölgesindeki pazarlarda ruhsatlandırılması, satışı, pazarlaması, ithalatı, üretimi gibi bütün süreçlerini yürütmek konusunda yetkilidir.

Satış Gücü Etkinliği Projesi ve Faydalar

Türk ilaç sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerinden olan Med İlaç, yerel pazardaki büyümesini desteklemek üzere INFINI™ CRM çözümünü tercih etmiştir.

Satış gücü etkinliği ve analitik raporlama ihtiyaçlarını önceden farklı çözümlerle yürütmeye çalışan TEVA, INFINI™ CRM’e geçtikten sonra web mimarisinde çalışan, yöneticilere sahadan anlık olarak gelen verilerle, haftalık ve aylık satış verilerini entegre ederek kokpitler, bölge karneleri ve üst düzey yönetici raporları formatında sunan bir çözüme kavuşturulmuştur.

INFINI™ çözümü TEVA’nın hem ofis hem de saha kullanıcılarına zaman, maliyet tasarrufu ve rekabet avantajı sağlamaktadır.

Teva INFINI™’nin hemen hemen tüm modüllerini aktif olarak kullanmaktadır.

Tamamlayıcı Hizmetler

SaaS (Yazılım Kiralama Hizmeti) kapsamında tüm donanım, network, yedekleme ve güvenlik hizmetleri İdesse tarafından sağlanmaktadır.

Destek anlaşması kapsamında yeni modüllerin geliştirme hizmeti sunulmaktadır.

Teva’nın farklı kaynaklardan gelen verileri INFINI™ İş Zekası modülü ile birleştirerek Excel kolaylığında kullanıma sunulmuştur.

ADEKA

Türk ilaç sanayinin köklü ve önde gelen kuruluşlarından biri olan ve 2006 yılında 50. yılını kutlayan ADEKA İlaç, Anadolu'da kurulan ilk ilaç firmasıdır.

Gelişmiş teknolojik altyapısı ve uzman kadrosu ile ADEKA İlaç, GMP standartlarına uygun tesislerinde yılda 65 milyon kutu kapasite ile tablet, film kaplı tablet, draje, kapsül, şurup, pomat, krem ve ampul başta olmak üzere değişik farmasötik formlarda üretim yapmaktadır.

Satış Gücü Etkinliği Projesi ve Faydalar

Proje Adeka’nın kullanmakta olduğu eski sistemin artık desteklenmemesi üzerine gündeme gelmiş, Adeka ekibi uzunca bir süre pazardaki tüm CRM sistemlerini detaylıca inceledikten sonra İdesse ile çalışmaya karar vermiştir.

Toplam 10 Bölge’de 6 farklı ekip ile çalışmakta olan Adeka’nın tüm eğitim ve devreye alma çalışmaları İdesse tarafından gerçekleştirilmiştir.

Adeka ofis ve saha kullanıcılarının günlük operasyonel ihtiyaçlarının büyük bir kısmı ve tüm raporlama ihtiyaçları İdesse çözümleri ile karşılamaktadır.

Masraf ve bütçe kontrol sistemi ile geri ödemeler hızlanmış, harcamalar üzerinde tam bir kontrol sağlanmıştır.

Düzenli olarak gerçekleştirilen e-Sınav ile tüm saha kadrosunun medikal, satış ve regülasyon bilgileri sürekli güncel tutulmaktadır.

Koçluk yönetimi modülü saha çalışanlarının eğitim ve gelişim ihtiyaçların takibini kolaylaşmakta ve yeni personeli uyum sürecini hızlandırmaktadır.

Adeka ziyaretten masrafa, koçluk yönetiminden segmentasyona, kokpit raporlarından çapraz analizlere kadar İdesse çözümlerinin büyük kısmını aktif olarak kullanmaktadır.

Tamamlayıcı Hizmetler

Proje kapsamında tüm eğitim ve devreye alma çalışmaları İdesse tarafından gerçekleştirilmiştir.

SaaS (Yazılım Kiralama Hizmeti) kapsamında tüm donanım, network, yedekleme ve güvenlik hizmetleri İdesse tarafından sağlanmaktadır.

INFINI™ Masraf ve Bütçe Yönetim modülü, Adeka’nın ERP sistemine entegre edilerek, tüm masrafların onay sürecini takip muhasebeye akması otomatik hale getirilmiştir.

Destek anlaşması kapsamında yeni modüllerin geliştirme hizmeti sunulmaktadır.

EMBİL

Kurulduğu 1921 yılından günümüze, faaliyet gösterdiği alanlarda hep öncü kuruluş olma ilkelerine sahip Embil İlaç Sanayii, bugün Ortadoğu ile Avrupa’ nın en büyük ve gelişmiş yarı-katı ilaç fabrikalarından birisi olan Çerkezköy Üretim Tesislerini, İstanbul’ un batısında yer alan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ nde faaliyete geçirmeye hazırlanmaktadır.

Patentli formülasyonlarını, yeni ilaç teknolojileriyle kombine ederek, insan sağlığına yönelik orijinal ve emsali olmayan ilaçlar geliştirmeyi kendisine misyon edinen Embil İlaç Sanayii, gelirlerinin önemli bir bölümünü AR-GE ve Klinik Araştırma yatırımları için kullanarak, ihtiyaç duyulan kaliteli sağlık çözümlerini geliştirir ve hem ülkemizde, hem de dünyanın değişik coğrafyalarında tıbbın hizmetine sunar.

Satış Gücü Etkinliği Projesi ve Faydalar

Proje Embil’İn yeni dönem atılım stratejilerinin bir uzantısı olarak devreye girmiştir.

Hedef uzmanlıklar, frekans hedefleri ve ziyaret realizasyonları INFINI™ üzerinden takip edilerek sahada kontrol ve verimlilik sağlanmıştır.

Farklı yapıdaki haftalık ve aylık satış küpleri INFINI™’de otomatik olarak işlenerek tanıtım temsilcisinden – yönetim kuruluna kadar tüm organizasyonel katmanlarda karneler ve kokpitler devreye alınmıştır.

Çalışanlar hedeflerini ve realizasyonlarını anlık olarak takip etmeye başlamış, verimli ziyaretlerin sayısı artımış, daha hızlı ve hatasız karar almak mümkün hale gelmiştir.

Tamamlayıcı Hizmetler

Proje kapsamında tüm eğitim ve devreye alma çalışmaları İdesse tarafından gerçekleştirilmiştir.

SaaS (Yazılım Kiralama Hizmeti) kapsamında tüm donanım, network, yedekleme ve güvenlik hizmetleri İdesse tarafından sağlanmaktadır.

Destek anlaşması kapsamında yeni modüllerin geliştirme hizmeti sunulmaktadır.

ALİ RAİF

1928 yılında Ali Raif ve Şeriki adıyla kurulan firma, 1963 yılından itibaren Muzaffer Turhan tarafından ilaç sanayinde faaliyet gösterecek şekilde yeniden organize olmuştur.

ARİS, kuruluşunun ilk yıllarında çok uluslu şirketlerin lisansları ile ilaç üretip pazarlarken, 1986 yılından itibaren bitmiş ilaç ithalatı, 1990 yılından itibaren de eşdeğer ilaç üretimi ve pazarlaması ile ülkemizin önde gelen firmaları arasında yerini almıştır.

Kardiyovasküler, diyabet, gastrointestinal, analjezik antienflamatuar, antigribal, antihistaminik, antiviral, merkezi sinir sistemi gibi terapötik alanlarda, formları ile birlikte yaşama değer katan 150’ye yakın ilacı vardır.

ARİS, eşdeğer ilaç ruhsatlandırma, üretim ve pazarlamasına başladıktan sonra, ihracat olanakları da buna paralel olarak gelişmeye başlamıştır. Filipinler, İspanya, Polonya, Özbekistan, Gürcistan, Azerbaycan, Moldova ve AB ülkeleri ihracat yaptığı ülkeler arasındadır.

Satış Gücü Etkinliği Projesi ve Faydalar

İdesse ile çalışmadan önce farklı farklı SFE ve Raporlama çözümlerini deneyen Ali Raif ilaç, kısa bir pilot çalışma sonrası tüm beklentilerini INFINI™ ile karşılayabileceğine ikna olmuş; önce raporlama sonra da diğer tüm ihtiyaçları için INFINI™’yi kullanmaya başlamıştır.

Ali Raif İdesse’yi, ilaç tanıtımı yapan organizasyonların güncel sorunlarına, sık rastlanan kontrol, raporlama ve analiz ihtiyaçlarına, kısacası sektörel kavramlara hakimiyetinden dolayı tercih etmiştir.

Satış gücü, pazarlama etkinliği, hedef dağıtımı ile operasyonel, taktik ve stratejik raporlama faaliyetleri İdesse çözümleri üzerinden yürütülmektedir.

Proje kapsamında SFE uygulamaları dışında, kampanya mutabakatı, satış şartlarının analizi, dağıtım kanalı analiz ve segmentasyonu, stok yönetimi ve optimizasyon çalışmaları İdesse çözümleri üzerinden yürütülmekte, hesap hataları engellenmekte ve mutabakat süreci merkezi olarak yönetilebilmektedir.

Tamamlayıcı Hizmetler

Proje kapsamında eğitim ve devreye alma çalışmaları İdesse tarafından gerçekleştirilmiştir.

SaaS (Yazılım Kiralama Hizmeti) kapsamında tüm donanım, network, yedekleme ve güvenlik hizmetleri İdesse tarafından sağlanmaktadır.

Proje kapsamında saha-ofis arasındaki bazı özel haberleşme çözümleri SMS altyapısı kullanılarak İdesse tarafından geliştirilmiş ve INFINI™’ye entegre edilmiştir.

Destek anlaşması kapsamında yeni modüllerin geliştirme hizmeti sunulmaktadır.