Çözümler

Satış Gücü Etkinliği

 • INFINI™ Satış Gücü Etkinliği, aktif takip ve yönlendirme olanakları ile doğru ziyaretlerinizin sayısını ölçülebilir biçimde arttırmanızı sağlar.

  Mikro analiz yeteneği sayesinde sorunları geç olmadan fark eder, ziyaretlerin reçeye dönme başarısını arttırırsınız.

  Mikro analiz yeteneği sayesinde ziyaretlerin reçeye dönme başarısını arttırır.

  INFINI™ daha planlama aşamasında mümessilleri, satışı düşen Brickler, ihmal edilen kontaklar, eksik uzmanlıklar hakkında uyarır. Sıkça yapılan planlama hatalarını engeller.

  Sektördeki en hızlı ziyaret planlama ve raporlama olanağını sunar.

  Tanıtım temsilcilerini rutinden kurtarır. Çalışanlar akşamları eve iş götürmek zorunda kalmaz. Saha kadrosu doktor ve eczaneler ile ilişki geliştirmek için zaman kazanır.

 • INFINI™ Koçluk Yönetimi ile uyum konusunda zorlanan çalışanları kolayca tespit edersiniz.

  Çalışanların kişisel, mesleki gelişim alanları sistem tarafından raporlanır. Eğitim sonrası gelişmeleri izleme ve istisnaları yönetme kolaylığı sağlar.

  INFINI™, koçluk sonrası aksiyon verme ve takibi sayesinde, tanıtım temsilcisinin gelişim potansiyelini harekete geçirir.

  Bölge Müdürlerini koçluk hedefleri hakkında uyarır. Unutulmayı ve ihmali engeller.

  Çalışanlar üstlerinin kendileri hakkında ne düşündüğünü öğrenme şansına sahip olur. Bu şeffaf ortam çalışanların ekip ve firma aidiyetlerinin artmasına katkıda bulunur.

Pazarlama Etkinliği

INFINI™ stratejiyi günlük hayatın pratiğine indirger, kalabalık saha kadrolarını sistemsel olarak yönetmenize yardımcı olur.

KİME: Hedef uzmanlıklar
NE: Dönem mesajı, basılı malzeme, klinik çalışma
NE SIKLIKTA: Frekans hedefleri
NASIL: Ziyaret, ikili ziyaret, toplantı, sunum, eğitim
SIRALAMA: Ürün x uzmanlık matrisi

- Tanıtım stratejisi INFINI™ üzerinde tanımlanır ve sistemsel bir iz bırakması sağlanır.

- Çalışanların stratejiye uyum sağlamaları kolaylaştırılır. Saha, hedef uzmanlıkların neler olduğu, bu uzmanlıklara verilecek frekanslar, ürün tanıtım sıraları ve ürün mesajları konularında INFINI™ tarafından bilgilendirilir ve yönlendirilir.

- Ürün, Uzmanlık, Frekans ve Brick değişikliklerinin çalışan ve bölge performansı üzerindeki etkileri proaktif olarak takip edilir.

- Stratejinin etkileri ve başarısı IMS ve ziyaret verileri ile çapraz olarak analiz edilir.

- Saha kadrosu firma stratejinize odaklanır. Maliyetli kaynaklar stratejiye uygun olarak kullanılır.

E-Sınav

INFINI™ e-Sınav uygulaması ile tüm tüm çalışanlarınız İnternet üzerinden sınavlara girebilir.

Soruların ve yanıtların sırası her çalışan için farklı üretilir.

Hem çoktan seçmeli hem de klasik tipte soru sorulabilir.

INFINI™ e-Sınav, klasik sınav maliyetlerini (yol, konaklama, çalışma zamanından kayıp, sınav evrakları hazırlama, sonuçlarını saklama, değerlendirme, raporlama) sıfırlar. Ölçülebilir maliyet tasarrufu sağlar.

INFINI™ e-Sınav çalışanların mesleki bilgilerini sürekli taze tutmalarını sağlar.

Sınav sonuçları kullanılarak, İnsan Kaynakları departmanı için performans değerlendirme analizleri üretilir.

Bütçe & Masraf Yönetimi

INFINI™ masraf girişi, masraf kontrolü ve raporlama akışını yönetir.

Harcamalar ekipler, bölgeler, çalışanlar ve diğer masraf merkezlerine (ürünler, projeler, vb) dağıtılabilir.

Masraflar INFINI™ üzerinden onaylanır ve INFINI™’den muhasebe yazılımına otomatik olarak aktarılır.

INFINI™ bölgeler ve çalışanlar için detaylı masraf karneleri dışında, kârlılık ve ROI (yatırımı geri dönüşü) analizlerini otomatik olarak hazırlar.

Geri ödemeler hızlanır, hatalar azalır. Çalışan memnuniyeti artar.

Masraflar üzerinde %100 kontrol sağlanır.

Etkin bütçe yönetimi sayesinde masraflar azalır.

Sipariş & Kampanya Yönetimi

Bilgisayar, tablet ya da her marka telefon ile siparişlerinizi sahadan toplayın. Donanım markasına bağımlı kalmayın. Atıl yatırımlara kaynak ayırmayın.

Internet’in çekmediği yerlerde siparişleri SMS ile gönderin, her marka/model cep telefonu ile sipariş alın.

Siparişleri depolara onaydan sonra ya da otomatik olarak gönderin.

INFINI™ Sipariş yerel ya da ulusal tüm depolar ile çalışır.

Sipariş sırasında satış şartlarını ve baremleri kontrol eder.

Depo çıkışları ile (parça parça sevk edilseler bile) INFINI™ siparişlerini akıllıca eşleştirir.

Siparişlerin sevk edilip edilmediğini otomatik olarak kontrol etme zahmetinden sizi kurtarır.

INFINI, siparişlerin hızlı ve hatasız olarak Eczaneye ulaşmasını kolaylaştırır. Saha ve dağıtım kanalını %100 kontrol imkanı verir.

INFINI™ İş Zekası

Nedir bu İş Zekası (BI – Business Intelligence) gerçekten?

Son günlerde İş Zekası kavramını siz de mi çok sık duymaya başladınız. Peki nedir bu BI yada İş Zekası dedikleri ? Raporlama mı ? Analiz mi ? Kokpitler, dashboard’lar mı? Veri ambarı mı?

İş Zekasını en kolay şu şekilde tarif edebiliriz: Ekranda her türlü faaliyetleriniz neticesinde oluşan ve sadece 0 ve 1’lerden oluşan ham verileri düşünün. Bu 0 ve 1’lere bakarak karar veremezsiniz değil mi? Bu ham verinin bilgiye dönüştürülmesi gerekir. Bu dönüşüm İş Zekası ile mümkün olur.

Daha kapsamlı bir tanım yapacak ise: İş Zekası, organizasyon yapısı, roller ve sorumluklar destekleyecek şekilde; belirli metod, süreç ve teknolojiler kullanılarak, ham verilerin anlamlı, yönlendirici ve işe yarayan bilgilere dönüştürülmesi ve firmanın kârlılığına ve büyümesine katkı sağlayacak şekilde kullanılmasını sağlayan yazılımlardır.

300 kişilik bir saha kadrosu ayda 270.000 satır tanıtım verisi üretir.

INFINI™ BI, bu verilere eklenen haftalık ve aylık satış, depo çıkışları, sipariş, stok verilerinden hızlı ve hatasız kararlar almanızı sağlayacak güçlü analizler üretir.

Çalışanlara sağladığınız özgürlük ve analiz yeteneği onların firmaya ve işlerine aidiyetlerini güçlendirir. Yaratıcılıklarını harekete geçirir.