Kurumsal

İlaç endüstrisi Türkiye’de ve dünyada zor bir dönemden geçiyor.

Ülkemizde kurumların SGK altında birleşmesi, Aile Hekimliği, referans fiyat, kamu kurum iskontosu uygulamaları, hızlı ruhsatlandırma süreci, İTS-PTS, SUT, yeni tanıtım yönetmeliği, ziyaret sınırlandırmaları bu değişikliklere örnekler.

Ülkemiz nüfusunun %98’nin bir çeşit tür devlete ait sosyal güvenlik kurumunun çatısı altında hizmet aldığını, tüm harcamaların %75’inin devlet tarafından karşılandığını düşündüğümüzde bu değişime olan ihtiyaç daha kolay anlaşılıyor.

Bu yapısal dönüşüm, oyuncuların pazara yönelme yaklaşımlarında (go-to-market models) ve finansal modellerinde de bazı düzenlemelere yol açıyor. Sektör maliyetler konusunda daha önce olmadığı kadar hassas hale geldi. Kârlılık, doğru hedeflere ziyaret, zamanın etkin kullanımı ve eczane ilişkileri artık çok daha kritik. Saha kadrosunun yapısı değişiyor. Farkındalığı daha yüksek, daha iyi eğitimli, sorgulayan bir kadroya olan ihtiyaç daha fazla dile getiriliyor.

Ziyaret sınırlamaları, tanıtım faaliyetlerinin adet ve süre olarak azalmasına yol açtı. Bugün sesinizin kalabalıkta duyulabilmesi için her bir ziyaret, hedefe tek bir atış şansı. Hekimlerin, ilaçlarınız ve tedavileriniz hakkında eksiksiz bilgilendirilebilmesi için her bir ziyaret saniyesinin etkin değerlendirilmesi gerekiyor.

Eğer bir ziyaret gerçekleştirebiliyorsanız...

Tüm fiyat düşüşleri, geri ödeme, dağıtım ve tanıtım düzenlemelerine rağmen Türkiye mevcut büyüklüğü, hızlı büyüme potansiyeli ve göreceli olarak tutarlı sektörel yapısından dolayı yerli ve yabancı sermaye için hala cazip bir ilaç pazarı.

Ancak şartlar eskisinde göre çok daha rekabetçi.

İdesse Grup bu zor şartlar altında ilaç endüstrisi ve ekosisteminde faaliyet gösteren firmaların, operasyonel verimliklerini ve karlılıklarını arttıran çözümler üretmek üzere kurulmuştur.

Uzman kadrosu ve derin sektörel tecrübesi ile gerçekçi, sonuç odaklı, kullanılabilir çözümler üretir.

Kalite Politikası

İdesse Grup tüm iş süreçlerin ITIL® standartlarını uygulamaktadır. ITIL Bilgi Teknolojisi servis yönetimi alanında dünyada en yaygın kullanılan yaklaşımdır.

İdesse Grup, ITIL yaklaşımını, “Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti” anlayışı ile birleştirerek müşterilerine yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetler sunar. Müşteri memnuniyeti’nin ön koşulu olan “Kalite” İdesse için bir iş yapış biçimidir.

Analizden, satış sonrası desteğe kadar tüm süreçlerin arttırılarak korunabilmesi için ITIL uygulaması oluşturulmuş ve dökümante edilmiştir.

Idesse, üstün kalite anlayışının bir gereği olarak Servis Sunumu, Destek, Altyapı Yönetimi, Uygulama Yönetimi, Güvenlik Yönetimi ve Proje Yönetimi konularında tüm ITIL prosedürlerimi titizlikle ve hassasiyetle uygulanmaktadır.

İnsan Kaynakları

Gelişebileceğiniz, kariyerinizi ilerletebileceğiniz, kendiniz gibi insanlarla sosyalleşebileceğiniz ve hayattan keyif almaya vakit bırakan bir işte çalışmak istediğinizi biliyoruz.

Bu nedenle çalışanlarımıza, kişisel ve teknik yetkinlerini arttıracak eğitimleri sağlıyoruz. Çalışanlarımızın kendi aralarında ve müşterilerimizle ile iletişimlerinde ve sosyal ilişkilerinde en üst düzeye çıkmasını destekliyoruz.

Çalışanlarımızın yetki ve sorumluluklarını genişleterek üretkenliklerinin arttırılmasını sağlıyoruz.

Biz İdesse’de insanlarımıza gönülden inanıyoruz.

Çalışanlarımızın hayat kalitesi ve mutluluklarının, işimizin kalitesini doğrudan etkilediğinin biliyoruz.